Bemutatkozunk:

Ercsi Szociális Szolgálat önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati intézmény, melyet Ercsi Város Önkormányzata az 1997. évi XXXI. törvény 40.§-a értelmében, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével biztosítja 1997. november 1-je óta.
Működésében a 1993. évi III. törvény a szociális ellátásokról; a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről a miniszter 1/2000. rendelete; az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről; a 15/98 NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti gyermekvédelmi intézmények, feladatairól és működésük feltételéről: az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szóló rendeletek, és törvények az irányadóak.
A Családsegítő Szolgálat tevékenységének célja, hogy az Önkormányzat törvényben meghatározott szociális, gyermekvédelmi feladatainak megvalósítása keretében a komplex ellátó rendszert kialakítsa annak érdekében, hogy a krízishelyzetbe jutott egyének és csoportok megfelelő ellátásban részesüljenek.

Feladata a szociális ágazatban, hogy segítséget nyújtson a szociálisan rászorulók részére saját otthonukban, segítséget nyújtson lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ezen túlmenően ápolási, gondozási, mentálhigiénés tevékenységet végez.

Kiemelt cél a gyermekvédelmi ágazatban, hogy segítséget nyújtson a gyermekek jogainak, érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek teljesítéséhez, gondoskodjon a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről és megszüntetéséről, jelzőrendszert működtessen, valamint a bölcsődei ellátás keretében biztosítsa a gyermekek napközbeni ellátását életkoruknak megfelelő gondozását, nevelését, foglalkoztatását, étkeztetését.