Szociális étkeztetés, házi gondozás 

Vezető: Jakab Zsoltné
gondozónők: Kovácsné Baki Ágnes,
           Lipovics Brigitta,
           Deákné Schillinger Ágnes

Szervezeti egység vezető:
Jakab Zsoltné
Elérhetősége: Ercsi, Kossuth Lajos u.12.
Hétfő- Csütörtök: 8-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig
Telefonszám: 06-25/788-477


Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás alapvető célja, hogy az ellátást igénybe vevő szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében önálló életvitelét fenntartsa.
További cél, a meglévő fizikai, mentális, egészségügyi állapot megőrzése, megerősítése.


Gondoskodunk azokról a személyekről
• akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek
• hozzátartozó róluk gondoskodni nem, vagy csak részben képes
• akik egészségügyi állapotukból adódóan segítséget igényelnek
• rehabilitációt követően támogatást kérnekSzociális segítés:

Az alacsony szükséglet kielégítését szolgáló szakképzettség nélkül is ellátható tevékenységek tartoznak. Pl.: Lakókörnyezeti higiénia megtartása, Háztartási tevékenységekben való közreműködés.


Személyi gondozás:

Intenzív szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és ápolási kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális és egészségügyi szakképesítés birtokában.
Az ellátás igénybevételének módja önkéntes, megállapítása kérelemre történik. A szükséges napi gondozási órák száma, állapotfelmérés után történik. A házi gondozás személyre szabott, amelyet a szervezeti egység vezetője, és az igénybe vevő közösen határoz meg.


Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés keretében azoknak biztosítunk napi egyszeri meleg ebédet, akik egészségi, szociális, vagy más ok miatt nem tudnak átmenetileg vagy tartósan önmagukról, ill. hozzátartozóikról gondoskodni.
Az arra rászorulóknak - orvosi javaslat alapján - az ebéd házhoz szállítását az intézmény ételszállító gépkocsijával oldjuk meg.
A szociális étkeztetés igénybevételéhez - a szociális törvény alapján - a kérelemhez csatolni kell a szükséges jövedelemigazolást, amelynek tartalmaznia kell az ellátást igénylő munkáltatói jövedelemigazolását, nyugdíjszelvényét és egyéb jövedelméről szóló igazolást.


További segítséget (pl.: formanyomtatvány, tájékoztatás) nyújt: Jakab Zsoltné Tel:06/25-788-477


Az ügyfélfogadás ideje:
Hétfőtől csütörtökig: 8-16-ig
Pénteken: 9-12-ig.