Ercsi Szociális Szolgálat

Telephelyeink: 2451 Ercsi, Kossuth u.12. 
2451 Ercsi, Lejtő sor 1.     

Rólunk

Ercsi Szociális Szolgálat önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati intézmény, melyet Ercsi Város Önkormányzata az 1997. évi XXXI. törvény 40.§-a értelmében, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működtetésével biztosítja 1997. november 1-je óta. 

Ha szeretne többet tudni...

Család és- Gyermekjóléti Szolgálat

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete 431/2015.(XI.24.) Kt. sz. határozatában döntött az Ercsi Szociális Szolgálat család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak ellátásáról.

Szociális étkeztetés,
házi gondozás

A szociális étkeztetés keretében azoknak biztosítunk napi egyszeri meleg ebédet, akik egészségi, szociális, vagy más ok miatt nem tudnak átmenetileg vagy tartósan önmagukról, ill. hozzátartozóikról gondoskodni.

Ha szeretne többet tudni...

Idősek bentlakásos Otthona,
nappali ellátása

Ercsi Bentlakásos Otthona 20 férőhellyel rendelkezik.
Az Otthonba állandó ercsii lakcímmel rendelkező igénylőt tudunk felvenni.